Vuosikokouksen 2016 kuulumiset

Historian Ystäväin Liiton vuosikokous pidettiin torstaina 7.4.2016  Tieteiden talossa. Kokouksen puheenjohtajana oli tuomari Erkki Savonen. Hallitukseen valittiin yksi uusi jäsen, Seija Kulp, Ohto Manninen jäi hallituksesta pois. Professori Ohto Manninen oli tehnyt pitkän hallitusuran, peräti 40 vuotta. Muutoin hallitus on ennallaan ja liiton puheenjohtajana on Janne Virkkunen. Kokouksessa hyväksytty toimintasuunnitelma on alla.

Vuosikokousesitelmä oli mielenkiintoinen ja herätti innokasta keskustelua. Professori Jukka Korpelan pitkän linjan historiallinen katsaus  länsimaisen yhteiskunnan kehityksen eroista verrattuna itäiseen avasi kuulijoille uudenlaisen näkemyksen niihin asioihin, jotka näkyvät tämän päivän maailmanpolitiikassa. Länsimainen yksilökeskeinen kulttuuri arvostaa hyvin erilaisia asioita verrattuna itäiseen yhteisölliseen kulttuuriin. Raikas oli myös näkökulma, jossa asetettiin kyseenalaiseksi länsimaisen kehityksen erinomaisuus.  Yksilön oikeuksia korostanut arvomaailma on syntynyt lähes sivutuotteena kuninkaiden valtapolitiikan vanavedessä.  Lännen marginalisoituminen Jumalan paratiisista ja laeista ihmisoikeuksien yhteiskunnaksi on vain yksi historian juonne.
Prof. Korpelan esitys perustuu hänen tutkimuksilleen ja teokseensa Länsimaisen yhteiskunnan juurilla, joka sai Vuoden Historiateos -palkinnon Suomalaisilla historiapäivillä Lahdessa 5.2.2016.

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016
 
 
1. Julkaisutoiminta ja jäsentiedotus
 
Liiton yksi tärkeimmistä tehtävistä on julkaista yhdessä Suomen Historiallisen Seuran (SHS) kanssa Historiallista Aikakauskirjaa (HAik), joka ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Toimintavuoden aikana kiinnitetään edelleen huomiota Aikakauskirjan tilaajien ja samalla liiton jäsenkunnan lisäämiseen sekä HAikin kehittämiseen.
 
HAikin lisäksi liitto julkaisee jäsentiedotetta Historian Ystävää, jonka päätoimittaja on Risto Jussila. Liiton tilaisuuksista tiedotetaan ensisijaisesti Liiton Internetsivuilla www.historianyst.fi sekä jäsentiedotekirjeissä, toiminnasta sekä mielenkiintoisista asioista kerrotaan Historian Ystävä -jäsentiedotelehdessä. Sähköistä tiedottamista on tarkoitus lisätä.
 
 
2. Tilaisuudet
 
Helmikuun 5-6. päivä järjestettiin Lahdessa Suomalaiset historiapäivät. Liiton edustajat osallistuivat aktiivisesti Historiapäivien suunnitteluun eri yhteistyökumppanien kanssa. Päivien teemat vaihtelivat Mannerheimista Kustaa II Adolfiin ja Kekkoseen, alkoholikulttuurista ilmastoon ja Lähi-Idän sotiin, keskiajan kirkoista turvallisuuteen ja sensuuriin. Historiapäivät olivat jälleen vuoden suurtapahtuma, johon osallistui yli tuhat kuulijaa. Historiapäivillä julkistettiin vuoden historiateospalkinnot. Monipuoliseen ohjelmaan voi tutustua Suomalaisten historiapäivien kotisivuilla http://www.suomalaisethistoriapaivat.fi
 
To 7.4. on Historian Ystäväin Liiton vuosikokous Tieteiden talossa. Esillä ovat sääntömääräiset asiat. Kokouksen jälkeen vuoden historiateos palkinnon saanut prof. Jukka Korpela kertoo palkitusta teoksestaan otsikolla ”Miten länsi marginalisoitui Jumalan paratiisista ihmisoikeuksien yhteiskunnaksi”. Tilaisuudessa on perinteinen kahvitarjoilu sekä kirja-arpajaiset.
 
Torstaina 20.10 klo 17 järjestetään palkittujen kirjojen esittelytilaisuus Tieteiden talossa.
 
Lauantaina 10.12.2016 on Historian Ystäväin Liiton 90-vuotisjuhla: Aamupäivällä on Tieteiden talossa seminaari Suomen Historian synnystä sekä prof. Yrjö Sakari Yrjö-Koskisesta ja illalla on illallinen Helsingin Suomalaisella Klubilla. Tästä tulee tarkempaa tietoa syksyn alussa.
 
Myös muuta ohjelmaa jäsenille voidaan järjestää mahdollisuuksien mukaan.

3. Retket
 
Euroopan opinto matka on 7.5.–12.5.2016 Portugaliin ja sen historiaan ja kulttuuriin. Vastuullisena matkanjärjestäjänä on KonTiki-matkat.
 
Syyskuussa su 11.9. on retki Emil Cedercreutzin museoon Harjavallassa sekä Huittisissa olevaan Risto Ryti museoon.
 
4. Palkitsemiset
Liitto palkitsee edellisen vuoden historiateoksen: Historian Ystäväin Liitto nimesi 5.2. 2016 Suomalaisilla historiapäivillä Lahdessa vuoden 2015 historiateokseksi professori Jukka Korpelan teoksen Länsimaisen yhteiskunnan juurilla. Jumalan laista oikeusvaltion syntyyn, kustantajana Gaudeamus (366 s.).
 
Kunniamaininnan saivat:
Professori Martti Häikiö teoksestaan Tiedon metropoli. Tutkimus, opetus ja tiedonvälitys  Helsingin historiassa 1945-2010, kustantajana Suomalaisen Kirjallisuuden Seura (574 s.)
Tietokirjailija, filosofian maisteri Marjo T. Nurmiselle teoksestaan Maailma piirtyy kartalle. Tuhat vuotta eurooppalaisen maailmankartan kulttuurihistoriaa, kustantajana John Nurmisen säätiö (339 s.)
Suurlähettiläs René Nyberg teoksestaan Viimeinen juna Moskovaan, kustantajana Siltala ( 224 s.)
Professori Touko Perko teoksesta Mies liekki ja unelma. Nobelisti A.I. Virtasen elämäntyö, kustantajana Otava  (704 s.).
 
Toimintavuonna palkitaan myös enintään kymmenen uutta ylioppilasta parhaiden historiavastausten perusteella.
 
Liiton 90-vuotisjuhlan yhteydessä hallitus palkitsee ansioituneita jäseniä ja muita henkilöitä liiton päämäärien edistämisestä.
 
5. Muu toiminta
 
Liitto tehostaa tapahtumien tiedottamista ja markkinointia. Erityistä huomiota kiinnitetään verkkosivujen päivittämiseen. Tavoitteena on jäsenmäärän lisääminen ja korkealaatuisten tapahtumien ja esitelmätilaisuuksien osanottajamäärien kasvattaminen.
 
Liitto pyrkii syventämään yhteistyötä Lahdessa järjestettävien Suomalaisten historiapäivien kanssa. Tavoitteena on laajentaa historiapäivien osanottajapohjaa mm. historianopettajiin ja myös opiskelijoihin. Samalla selvitetään myös mahdollisuuksia houkutella kustantajia osallistumaan aktiivisesti päiviin pitkän ajan tavoitteena kehittää päiviä historiamessujen suuntaan.
 
Liitto suunnittelee laittavansa vireille oman historiansa kirjoittamisen. Siihen tarvitaan ulkopuolista rahoitusta.